Wykaz rysunków

Rys. 1: Menu modułu POR
Rys. 2: Obliczenia zagrożenia porażeniowego
Rys. 3: POR - Parametryzacja obliczeń
Rys. 4: POR - Dane słupów i przęseł
Rys. 5: POR - Wyniki - Napięcia
Rys. 6: POR - Wyniki - Dopuszczalne napięcie dotykowe

Rys. 7: POR - Dane uziomów otokowych
Rys. 8: POR - Dane odgałęzień uziomów
Rys. 9: POR - Dane uziomów pionowych
Rys. 10: POR - Dane uziomu fundamentowego
Rys. 11: POR - Wyniki obliczeń

5. POR – Zagrożenie Porażeniowe

Moduł POR (Rys. 2) pozwala na wyznaczenie:
 • napięć uziomowych słupów,

 • rozkładu napięcia wokół słupa po zastosowaniu wybranych środków ochrony (uziomów).

rys1

Rys. 1: Menu modułu POR

rys2

Rys. 2: Obliczenia zagrożenia porażeniowego

5.1. Napięcia

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 3):
 • Identyfikacja linii

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

  • napięcie nominalne sieci,

  • obliczeniowy czas zwarcia,

  • rodzaj danych wejściowych (same prądy zwarcia lub wraz z reaktancjami),

  • rezystywność gruntu,

 • Prądy zwarcia i udziały (Rys. 3):

  • prąd trójfazowy w stacji A,

  • procentowy udział linii w stacji A,

  • prąd trójfazowy w stacji B,

  • procentowy udział linii w stacji B,

  • prąd jednofazowy w stacji A,

  • procentowy udział linii (w 3I0),

  • prąd jednofazowy w stacji B,

  • procentowy udział linii (w 3I0),

 • Dane słupów i przęseł (Rys. 4):

  • nazwa słupa,

  • rezystancja uziemienia,

  • rezystancja dodatkowa,

  • współczynnik dotykowy,

  • typ przewodu odgromowego,

  • liczba przewodów odgromowych,

  • rozpiętość przęsła,

  • przekrój przewodu,

  • średnica przewodu,

  • rezystancja jednostkowa,

  • przenikalność magnetyczna,

  • odległość Dmax1,

  • odległość Dmax2,

  • odległość D1-2.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są zestawienia tabelaryczne następujących wielkości:
 • Napięcia (Rys. 5):

  • prąd zwarcia jednofazowego,

  • prąd zwarcia jednofazowego ze stacji A,

  • prąd zwarcia jednofazowego ze stacji B,

  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji A,

  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji B,

  • prąd słupa,

  • napięcie uziomowe,

  • prąd uziomowy,

  • współczynnik redukcyjny do stacji A,

  • współczynnik redukcyjny do stacji B,

 • Dopuszczalne napięcia dotykowe (Rys. 6):

  • napięcie uziomowe,

  • obliczeniowy czas zwarcia,

  • rezystancja dodatkowa,

  • współczynnik dotykowy,

  • Ud1,

  • Ud2,

  • Ud3,

  • Ud4,

  • Uda,

  • Ustp.

rys3

Rys. 3: POR - Parametryzacja obliczeń

rys4

Rys. 4: POR - Dane słupów i przęseł

rys5

Rys. 5: POR - Wyniki - Napięcia

rys6

Rys. 6: POR - Wyniki - Dopuszczalne napięcie dotykowe

5.2. Środki ochrony

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego są następujące parametry:
 • Parametry uziomów otokowych (Rys. 7):

  • szerokość taśmy,

  • grubość taśmy,

  • głębokość zakopania uziomu,

  • rezystywność gruntu,

  • rodzaj uziomu (o – otok pierścieniowy, □ - otok konturowy),

  • promień lub długość boku a1,

  • długość boku a2,

 • Parametry uziomów pionowych (Rys. 9):

  • średnica prętów,

  • głębokość ogrążenia górnego końca uziomu,

  • długość uziomu pionowego,

  • rezystywność gruntu,

  • położenie uziomów w układzie XY,

 • Parametry odgałęzień uziomu (Rys. 8):

  • szerokość taśmy,

  • grubość taśmy,

  • głębokość zakopania uziomu,

  • długość taśmy,

  • rezystywność gruntu,

 • Parametry uziomu fundamentowego (Rys. 10):

  • rozstaw osiowy członów fundamentowych,

  • długość boku uziomu konturowego,

  • głębokość zakopania stóp fundamentowych,

  • rezystancja uziemienia układu fundamentowego (z danych słupa),

 • Wybór elementów uziomu do obliczeń (Rys. 10):

  • uziomy otokowe,

  • uziomy pionowe,

  • odgałęzienia,

  • uziom fundamentowy.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujących wielkości (Rys. 5):
 • wypadkowa rezystancja uziomu,

 • współczynnik dotykowy,

 • rozkład potencjału na powierzchni w określonej odległości od środka otoku.

rys7

Rys. 7: POR - Dane uziomów otokowych

rys8

Rys. 8: POR - Dane odgałęzień uziomów

rys9

Rys. 9: POR - Dane uziomów pionowych

rys10

Rys. 10: POR - Dane uziomu fundamentowego

rys11

Rys. 11: POR - Wyniki obliczeń