Wykaz rysunków

Rys. 1: Menu modułu OPL
Rys. 2: Obliczenia obciążalności wg CIGRE
Rys. 3: OPL - CIGRE - Dane przewodu i parametryzacja obliczeń
Rys. 4: OPL - CIGRE - Wyniki obliczeń - prąd
Rys. 5: OPL - CIGRE - Wyniki obliczeń - temperatura
Rys. 6: Obliczenia obciążalności dynamicznej
Rys. 7: OPL - Dynamiczna - Parametry przewodu
Rys. 8: OPL - Dynamiczna - Parametryzacja obliczeń

Rys. 9: OPL - Dynamiczna - Wyniki obliczeń
Rys. 10: Obliczenia obciążalności zwarciowej
Rys. 11: OPL - Zwarciowa - Parametryzacja obliczeń
Rys. 12: OPL - Zwarciowa - Dane słupów i przęseł
Rys. 13: OPL - Zwarciowa - Wyniki - Obciążalność przewodów odgromowych
Rys. 14: OPL - Zwarciowa - Wyniki - Prądy zwarcia w linii

4. OPL – Obciążalność przewodów linii

Moduł OPL (Rys. 1) przeznaczony jest do wyznaczania obciążalności prądowej przewodów linii według jednego z wybranych algorytmów:
 • obciążalność w stanie ustalonym (statyczna) według CIGRE,

 • obciążalność prądowa krótkotrwała (dynamiczna),

 • obciążalność zwarciowa przewodów odgromowych.

rys1

Rys. 1: Menu modułu OPL

4.1. CIGRE

Danymi wejściowymi do modułu obliczeniowego obciążalności statycznej są następujące parametry:

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 3):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 3):

  • rodzaj,

  • typ,

  • przekrój,

  • średnica,

  • rezystancja przewodu w temperaturze 20°C,

  • temperaturowy współczynnik wzrostu rezystancji,

  • współczynnik emisyjności,

  • współczynnik absorbcyjności,

  • średnica drutu w warstwie zewnętrznej,

  • liczba warstw aluminiowych,

  • rodzaj rdzenia,

  • rodzaj drutów,

 • Warunki obliczeń (Rys. 3):

  • temperatura otoczenia,

  • intensywność promieniowania słonecznego,

  • prędkość wiatru,

  • kąt natarcia wiatru,

  • wysokość położenia linii nad poziomem morza,

 • Dane wejściowe obliczeń (zadana temperatura lub prąd).

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane jest zestawienie tabelaryczne następujących wielkości:
 • dopuszczalny prąd dla zadanej temperatury (Rys. 4),

 • temperatura dla zadanego prądu (Rys. 5).

rys2

Rys. 2: Obliczenia obciążalności wg CIGRE


rys3

Rys. 3: OPL - CIGRE - Dane przewodu i parametryzacja obliczeń


rys4

Rys. 4: OPL - CIGRE - Wyniki obliczeń - prąd


rys5

Rys. 5: OPL - CIGRE - Wyniki obliczeń - temperatura

4.2. Dynamiczna

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 7):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 7):

  • rodzaj,

  • typ,

  • średnica obliczeniowa przewodu,

  • średnica drutów

  • rezystancja przewodu w temperaturze 20°C,

  • temperaturowy współczynnik wzrostu rezystancji,

  • liczba warstw aluminiowych,

  • współczynniki emisyjności,

  • współczynnik absorbcyjności,

  • współczynnik chropowatości przewodu,

 • Warunki obliczeń (Rys. 7):

  • temperatura projektowa,

  • wysokość położenia linii nad poziomem morza,

  • różnica temperatur naciągu i otoczenia,

  • minimalny prąd obciążenia,

  • maksymalna wartość prądu zadanego,

  • współczynnik zmienności,

  • uwzględnianie zmiany wartości płynącego prądu,

  • zadane przedziały temperatur analizy.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane jest zestawienie tabelaryczne następujących wielkości dla zadanych prezdziałów temperaturowych (Rys. 9):
 • ryzyko przekroczenia,

 • liczba przekroczeń,

 • średnia temperatura przekroczeń,

 • maksymalne przekroczenie temperatur,

 • prąd zadany.

rys6

Rys. 6: Obliczenia obciążalności dynamicznej


rys7

Rys. 7: OPL - Dynamiczna - Parametry przewodu


rys8

Rys. 8: OPL - Dynamiczna - Parametryzacja obliczeń


rys9

Rys. 9: OPL - Dynamiczna - Wyniki obliczeń

4.3. Zwarciowa

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 11):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

  • napięcie nominalne sieci,

  • obliczeniowy czas zwarcia,

  • rodzaj danych wejściowych (same prądy zwarcia lub wraz z reaktancjami),

  • rezystywność gruntu,

 • Prądy zwarcia i udziały (Rys. 11):

  • prąd trójfazowy w stacji A,

  • procentowy udział linii w stacji A,

  • prąd trójfazowy w stacji B,

  • procentowy udział linii w stacji B,

  • prąd jednofazowy w stacji A,

  • procentowy udział linii (w 3I0),

  • prąd jednofazowy w stacji B,

  • procentowy udział linii (w 3I0),

 • Dane słupów i przęseł (Rys. 12):

  • nazwa słupa,

  • rezystancja uziemienia,

  • typ przewodu odgromowego,

  • liczba przewodów odgromowych,

  • rozpiętość przęsła,

  • przekrój przewodu,

  • średnica przewodu,

  • rezystancja jednostkowa,

  • przenikalność magnetyczna,

  • odległość Dmax1,

  • odległość Dmax2,

  • odległość D1-2.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:
 • Obciążalność przewodów odgromowych (Rys. 13):

  • nazwa przęsła,

  • maksymalny prąd zwarciowy,

  • prąd zwarciowy 1-sekundowy,

  • gęstość prądu zwarciowego,

  • całka cieplna I2t,

 • Prądy zwarcia w linii (Rys. 14):

  • nazwa przęsła,

  • prąd zwarcia 1-fazowego (3I0),

  • prąd zwarcia 1-fazowego ze stacji A,

  • prąd zwarcia 1-fazowego ze stacji B,

  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji A,

  • prąd zwarcia w przewodzie odgromowym do stacji B,

  • współczynnik redukcyjny do stacji A,

  • współczynnik redukcyjny do stacji B.

rys10

Rys. 10: Obliczenia obciążalności zwarciowej


rys11

Rys. 11: OPL - Zwarciowa - Parametryzacja obliczeń


rys12

Rys. 12: OPL - Zwarciowa - Dane słupów i przęseł


rys13

Rys. 13: OPL - Zwarciowa - Wyniki - Obciążalność przewodów odgromowych


rys14

Rys. 14: OPL - Zwarciowa - Wyniki - Prądy zwarcia w linii