Wykaz rysunków

Rys. 1: Menu modułu MPL
Rys. 2: Obliczenia mechaniczne dla przęsła
Rys. 3: Obliczenia mechaniczne dla sekcji
Rys. 4: MPL - Przęsło - dane przewodu i strefy klimatycznej
Rys. 5: MPL - Przęsło - parametryzacja obliczeń
Rys. 6: MPL - Przęsło – wyniki – naprężenie
Rys. 7: MPL - Przęsło - wyniki - naciąg
Rys. 8: MPL - Przęsło - wyniki - zwis
Rys. 9: MPL - Przęsło EPE - dane przewodu i strefy klimatycznej
Rys. 10: MPL - Przęsło EPE - parametry oplotu i rdzenia przewodu
Rys. 11: MPL - Przęsło EPE – parametryzacja obliczeń
Rys. 12: MPL - Przęsło EPE - wyniki - naprężenia

Rys. 13: MPL - Przęsło EPE - wyniki - naciągi i zwisy
Rys. 14: MPL - Tablica montażowa - dane przewodu i strefy klimatycznej
Rys. 15: MPL - Tablica montażowa - dane przęsła równoważnego
Rys. 16: MPL - Tablica montażowa - wyniki
Rys. 17: MPL - Sekcja - dane przewodu i parametryzacja obliczeń
Rys. 18: MPL - Sekcja - parametry przęseł składowych
Rys. 19: MPL - Sekcja - wyniki dla izolatorów
Rys. 20: MPL - Sekcja - wyniki dla przewodów
Rys. 21: MPL - Sekcja - wyniki pośrednie

2. MPL – Mechanika przewodów linii

Moduł MPL (Rys. 1) przewidziany jest do wykonywania obliczeń mechanicznych przewodów dla:
 • pojedynczego przęsła linii (Rys. 2):

  • Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi,

  • Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi EPE,

  • Tablica montażowa,

 • zadanej sekcji odciągowej linii (Rys. 3):

  • Sekcja.

rys1

Rys. 1: Menu modułu MPL


rys2

Rys. 2: Obliczenia mechaniczne dla przęsła


rys3

Rys. 3: Obliczenia mechaniczne dla sekcji

2.1. Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi

Moduł Przęsło wykorzystuje Liniowy Model Sprężysty dla przewodów o liniowej charakterystyce rozciągania. Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 4, Rys. 5):

 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 4):

  • rodzaj,

  • typ,

  • przekrój,

  • średnica,

  • ciężar,

  • współczynnik wydłużenia cieplnego,

  • współczynnik wydłużenia sprężystego,

 • Strefa klimatyczna (Rys. 4):

  • warunki z wybranej normy (PN-EN 50341-2-22:2016 lub PN-EN 50341-3-22:2010 lub PN-E 05100-1:1998) lub ręcznie zadany zestaw warunków,

  • strefy obciążenia oblodzeniem (S1, S2, S3, Sspec),

  • strefy obciążenia wiatrem (W1, W2, W2),

  • kategoria terenu (0, I, II, III, IV),

  • wysokość bezwzględna,

  • wysokość zawieszenia przewodów,

 • Przęsło – dane wejściowe (Rys. 5):

  • podstawa obliczeń (naprężenie podstawowe, naciąg podstawowy, zadane przez Użytkownika obciążenie lodem i wiatrem oraz zadana

  • temperatura),

  • naprężenie obliczeniowe,

  • rozpiętość początkowa,

  • rozpiętość końcowa,

  • krok obliczeń.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:
 • naprężenie dla określonych temperatur przewodu oraz układów obciążeń (Rys. 6),

 • naciąg dla określonych temperatur przewodu oraz układów obciążeń (Rys. 7),

 • zwis dla określonych temperatur przewodu oraz dla oblodzenia (Rys. 8).

rys4

Rys. 4: MPL - Przęsło - dane przewodu i strefy klimatycznej


rys5

Rys. 5: MPL - Przęsło - parametryzacja obliczeń


rys6

Rys. 6: MPL - Przęsło – wyniki – naprężenie


rys7

Rys. 7: MPL - Przęsło - wyniki - naciąg


rys8

Rys. 8: MPL - Przęsło - wyniki - zwis

2.2. Przęsło – Naprężenia, zwisy i naciągi EPE

Moduł Przęsło EPE wykorzystuje Model Eksperymetnalny Odkształceń Plastycznych (Experimental Plastic Elongation Model) dla przewodów wykazujących nieliniowość początkowej charakterystyki rozciągania.

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 9, Rys. 10):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 9):

  • rodzaj,

  • typ,

  • przekrój,

  • średnica,

  • ciężar,

  • siła zrywająca,

 • Strefa klimatyczna (Rys. 9):

  • warunki z wybranej normy (PN-EN 50341-2-22:2016 lub PN-EN 50341-3-22:2010 lub PN-E 05100-1:1998) lub ręcznie zadany zestaw warunków,

  • strefy obciążenia oblodzeniem (S1, S2, S3, Sspec),

  • strefy obciążenia wiatrem (W1, W2, W2),

  • kategoria terenu (0, I, II, III, IV),

  • poziom niezawodności (PN1, PN2, PN3),

  • wysokość bezwzględna,

  • wysokość zawieszenia przewodów,

 • Parametry przewodu (Rys. 10):

  • temperatura odniesienia,

  • parametry rdzenia i oplotu:

   • końcowy moduł sprężystości,

   • współczynnik wydłużenia cieplnego,

   • współczynniki wielomianu określającego procentowe wydłużenie,

 • Przęsło – dane wejściowe (Rys. 11):

  • podstawa obliczeń (naprężenie podstawowe, naciąg podstawowy, zadane przez Użytkownika obciążenie lodem i wiatrem oraz zadana temperatura),

  • naprężenie obliczeniowe,

  • rozpiętość początkowa,

  • rozpiętość końcowa,

  • krok obliczeń.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:
 • naprężenie dla oblodzenia i określonych temperatur przewodu (Rys. 12),

 • naciąg dla oblodzenia i określonych temperatur przewodu (Rys. 13),

 • zwis dla oblodzenia i określonych temperatur przewodu (Rys. 13).

rys9

Rys. 9: MPL - Przęsło EPE - dane przewodu i strefy klimatycznej


rys10

Rys. 10: MPL - Przęsło EPE - parametry oplotu i rdzenia przewodu


rys11

Rys. 11: MPL - Przęsło EPE – parametryzacja obliczeń


rys12

Rys. 12: MPL - Przęsło EPE - wyniki - naprężenia


rys13

Rys. 13: MPL - Przęsło EPE - wyniki - naciągi i zwisy

2.3. Tablica montażowa

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 14, Rys. 15):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 14):

  • rodzaj,

  • typ,

  • przekrój,

  • średnica,

  • ciężar,

  • współczynnik wydłużenia cieplnego,

  • współczynnik wydłużenia sprężystego,

 • Strefa klimatyczna (Rys. 14):

  • warunki z wybranej normy (PN-EN 50341-2-22:2016 lub PN-EN 50341-3-22:2010 lub PN-E 05100-1:1998) lub ręcznie zadany zestaw warunków,

  • strefy obciążenia oblodzeniem (S1, S2, S3, Sspec),

  • strefy obciążenia wiatrem (W1, W2, W2),

  • kategoria terenu (0, I, II, III, IV),

  • poziom niezawodności (PN1, PN2, PN3),

  • wysokość bezwzględna,

  • wysokość zawieszenia przewodów,

 • Przęsło równoważne – dane wejściowe (Rys. 15):

  • podstawa obliczeń (naprężenie podstawowe),

  • naprężenie obliczeniowe,

  • rodzaj przeprężenia (brak, temperaturowe, wartością zwisu, długością przewodu),

  • rozpiętości składowe przęsła równoważnego.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:
 • naprężenie dla określonych temperatur przewodu (Rys. 16),

 • tablica zwisów montażowych dla określonych temperatur przewodu (Rys. 16).

rys14

Rys. 14: MPL - Tablica montażowa - dane przewodu i strefy klimatycznej


rys15

Rys. 15: MPL - Tablica montażowa - dane przęsła równoważnego


rys16

Rys. 16: MPL - Tablica montażowa - wyniki

2.4. Sekcja

Danymi wejściowymi do modułu obliczenioweogo są następujące parametry (Rys. 17):
 • Identyfikacja linii:

  • nazwa linii,

  • nazwa sekcji,

 • Dane przewodu (Rys. 17):

  • rodzaj,

  • typ,

  • przekrój,

  • średnica,

  • ciężar,

  • współczynnik wydłużenia cieplnego,

  • współczynnik wydłużenia sprężystego,

 • Parametryzacja obliczeń (Rys. 17):

  • naprężenie początkowe H1,

  • temperatura początkowa T1,

  • temperatura końcowa T2,

 • Parametry sekcji odciągowej (Rys. 18):

  • numer słupa

  • pozycja podstawy słupa (współrzędna pozioma i pionowa),

  • wysokość poprzecznika,

  • długość i masa izolatora,

  • ciężar oblodzenia,

  • parcie wiatru.

Jako wyniki przeprowadzonych obliczeń prezentowane są następujące zestawienia tabelaryczne:
 • obliczenia mechaniczne dla izolatorów (Rys. 19),

 • obliczenia mechaniczne dla przewodów (Rys. 20),

 • wyniki pośrednie z analizowanymi współczynnikami (Rys. 21).

rys17

Rys. 17: MPL - Sekcja - dane przewodu i parametryzacja obliczeń


rys18

Rys. 18: MPL - Sekcja - parametry przęseł składowych


rys19

Rys. 19: MPL - Sekcja - wyniki dla izolatorów


rys20

Rys. 20: MPL - Sekcja - wyniki dla przewodów


rys21

Rys. 21: MPL - Sekcja - wyniki pośrednie