Wykaz rysunków

Rys. 1: Menu modułu PF
Rys. 2: PF - Parametry wejściowe

Rys. 3: PF - Parametry przęseł
Rys. 4: PF - Wynikowe profile linii

6. PF – Profil linii

Moduł PF (Rys. 1) przeznaczony jest do tworzenia dokumentacji projektowej prezentującej podłużny profil linii.

Dane wejściowe modułu:
 • Tabliczka rysunkowa (Rys. 2):

  • tytuł rysunku,

  • temat rysunku,

  • obiekt,

  • inwestor,

  • data,

  • skala,

 • Parametry przęseł (Rys. 3):

  • nazwa przęsła,

  • wysokość pierwszego słupa,

  • wysokość drugiego słupa,

  • skala,

  • współrzędne XY punktów,

  • rodzaj punktu (ziemia/krzyżowany obiekt),

  • parametry katenoidy (a, b, c).

W wyniku działania modułu generowane są rysunki z zadanymi profilami i tabliczkami rysunkowymi (Rys. 4). króre można pobrać w formacie PNG (Portable Network Graphics) lub PDF (Portable Document Format).

rys1

Rys. 1: Menu modułu PF

rys2

Rys. 2: PF - Parametry wejściowe

rys3

Rys. 3: PF - Parametry przęseł

rys4

Rys. 4: PF - Wynikowe profile linii