O programie

zikos-icon ZikOS

Zintegrowany system do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych (ZikOS-LN).

  • System umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko.

  • Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją. W ramach systemu opracowano i zaimplementowano zaawansowane algorytmy obliczeniowe dla poszczególnych modułów systemu, a także wykorzystano nowoczesne metod wizualizacji (2D oraz 3D).

W ramach prac nad budową systemu ZikOS

  • zaimplementowano zaawansowane algorytmy obliczeniowe obejmujące kombinacje obciążeń mechanicznych, obciążenia nierównomierne dla pojedynczych przęseł i sekcji odciągowych, obliczenia specjalne;
  • opracowano metody analizy zagrożeń termicznych w stanach zakłóceniowych oraz określania dynamicznej obciążalności termicznej w danych warunkach pogodowych z wykorzystaniem modelu CIGRE, a także quasi-dynamiczej obciążalności termicznej z uwzględnieniem analizy ryzyka, pozwalającej na prognozowanie wartości obciążalności linii w charakterystycznych okresach;
  • opracowano algorytmy analizy pola elektrycznego i magnetycznego wokół linii oraz określania napięć uziomowych i rozkładu potencjałów, a w konsekwencji napięć dotykowych przy konstrukcjach wsporczych linii napowietrznych decydujących o zagrożeniu porażeniowym;
  • opracowano zaawansowane metody prezentacji wyników analiz, w tym wizualizacji 3D.
Projekt ZikOS realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich
Fundusze Europejskie NR PROJEKTU: POIR.01.01.01-00-1042/17-00 -- ZikOS-LN

Ustawienia