zikos-icon ZikOS

System do kompleksowej analizy stanów pracy elektroenergetycznych linii napowietrznych ZikOS


System ZikOS umożliwia analizę mechaniki przewodów, parametrów elektrycznych linii i oddziaływań linii na środowisko.
Opracowane rozwiązania umożliwiają zaawansowaną analizę aktualnego stanu linii, efektywne projektowanie nowych i modernizowanych linii oraz skuteczną ocenę zagrożeń środowiskowych związanych z ich eksploatacją.
W ramach systemu ZikOS opracowano i zaimplementowano zaawansowane algorytmy obliczeniowe dla poszczególnych modułów systemu, a także wykorzystano nowoczesne metody wizualizacji 2D oraz 3D.
Dokumentacja systemu ZikOS   Dokumentacja...
Logowanie

Projekt ZikOS realizowany jest przy wsparciu funduszy europejskich
Fundusze Europejskie NR PROJEKTU: POIR.01.01.01-00-1042/17-00 -- ZikOS-LN